Przejdź do treści »

Szukaj produktów

Witamy na oficjalnej stronie POWERbreathe

Wady i choroby serca

Heart Failure & Disease

 

Jakiekolwiek schorzenie, takie jak choroba serca, które ogranicza normalną aktywność fizyczną, może prowadzić do słabości mięśni wdechowych.

Badania pokazują, że u pacjentów cierpiących na przewlekłą niewydolność serca trening mięśni wdechowych, np. z POWERbreathe Medic:

  • Poprawia tolerancję na ćwiczenia o 19%2,3
  • Poprawia jakość życia o 16%2,3

U pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca występuje uszkodzenie płuc o typie restrykcji spowodowane nadciśnieniem płucnym. Ta ‘sztywność’ płucna wzmaga obciążenie mięśni wdechowych i znacząco przyczynia się do duszności. Co więcej, badania pokazują, że słabość mięśni wdechowych może być uznana za niezależny wskaźnik w ustalaniu diagnozy dla tej grupy pacjentów1. Dwa randomizowane badania kontrolowane dowiodły, że trening IMT znacząco redukuje duszność, poprawia tolerancję wysiłku (por. rys. 1) i jakość życia2,3.

 

Imrovement in excercise toleranceRys.1 Poprawa tolerancji wysiłku o 19% i jakości życia o 16%2,3

 

 

 

 

 

 

 

Ponieważ obciążenie sercowo-naczyniowe w treningu POWERbreathe jest bardzo niskie, jest on odpowiedni nawet dla najbardziej upośledzonych pacjentów, a szczególnie pomocny w przypadku pacjentów zbyt chorych, by mogli podlegać rehabilitacji.

 

Źródła:

Badania:

Odnośniki do artykułów naukowych publikowanych w renomowanych czasopismach naukowych recenzowanych przez samych naukowców. Oprócz oryginalnych badań zamieściliśmy także niektóre artykuły poświęcone ćwiczeniu mięśni wdechowych, które zostały napisane przez ekspertów w tej dziedzinie.

Dowody na to, że praca mięśni wdechowych jest upośledzona

Raporty ekspertów na  temat IMTbaner
baner