Przejdź do treści »

Szukaj produktów

Witamy na oficjalnej stronie POWERbreathe

Inne wskazania medyczne

Other Conditions

 

Duszność jest objawem towarzyszącym wielu chorobom. Może mieć podłoże oddechowe, sercowo-naczyniowe, neurologiczne, a nawet psychologiczne. Niezależnie jednak od jej pochodzenia, cechą duszności jest słabość mięśni wdechowych.

Wykazano, że specyficzny trening mięśni wdechowych poprawia ich siłę i odporność na zmęczenie oraz redukuje duszność wysiłkową.

 

Ponieważ trening mięśni wdechowych wpływa na duszność bezpośrednio na poziomie korowym, jest pomocny w leczeniu innych schorzeń, oprócz POChP i astmy, w których duszność również występuje. Są to:

 • Duszność niespecyficzną u osób starszych18 (with non-specific dyspnoea Copestake & McConnell, 1995)
 • Choroby nerwowo-mięśniowe1
 • Choroba Parkinsona2
 • Przebyte polio3
 • Uraz rdzenia kręgowego4
 • Bezdech senny i chrapanie19 (Heijdra et al., 1996)
 • Paradoksalne ruchy fałdów głowoswych wywołane nadmiernymi ćwiczeniami13

Badania wykazały, że trening mięśni wdechowych jest pomocny również w następujących schorzeniach:

 • Dystrofia mięśni5
 • Stwardnienie rozsiane6
 • Zaburzenia głosu i mowy7
 • Pooperacyjne powikłania płucne8
 • Restrykcyjna choroba płuc9
 • Ciężkie przewlekłe nadciśnienie płucne10
 • Wdechowy świst krtaniowy11
 • Dystrofia mięśniowa Duchenne'a12
 • Tetraplegia14
 • Miastenia15
 • Rozstrzenie oskrzeli16
 • Przewlekła hemodializa17

Źródła:

Badania:

Odnośniki do artykułów naukowych publikowanych w renomowanych czasopismach naukowych recenzowanych przez samych naukowców. Oprócz oryginalnych badań zamieściliśmy także niektóre artykuły poświęcone ćwiczeniu mięśni wdechowych, które zostały napisane przez ekspertów w tej dziedzinie.

Choroby nerwowo-mięśniowe1

Choroba Parkinsona2

Przebyte polio3

Uraz rdzenia kręgowego4

Dystrofia mięśni5

Stwardnienie rozsiane6

Zaburzenia głosu i mowy7

Pooperacyjne powikłania płucne8

Restrykcyjna choroba płuc9

Ciężkie przewlekłe nadciśnienie płucne10

Wdechowy świst krtaniowy11

Dystrofia mięśniowa Duchenne'a12

Paradoksalne ruchy fałdów głosowych wywołane nadmiernymi ćwiczeniami13

Tetraplegia14

Miastenia gravis15

Rozstrzenie oskrzeli16

Przewlekła hemodializa17

Schorzenia ludzi starszych18

Bezdech senny i chrapanie19

Innebaner
baner