Przejdź do treści »

Szukaj produktów

Witamy na oficjalnej stronie POWERbreathe

Gwarancja

Gwarancja na urządzenia POWERbreathe obowiązuje przez okres 24 miesięcy od daty zakupu.Gwarancja nadaje nabywcy produktu określone prawa. Nabywcy mogą przysługiwać inne ustawowe prawa - zgodnie z obowiązującymi przepisami UE. Firma HaB International Ltd. niniejszym gwarantuje pierwotnemu nabywcy, którego nazwisko i dowód zakupu powinno być umieszczone w karcie gwarancyjnej (strona 17 "Instrukcji Obsługi") , że sprzedany produkt jest wolny od wad materiałów i wykonania.

Zobowiązania firmy HaB International Ltd na mocy gwarancji ograniczają się do naprawy i wymiany urządzenia, które po dokonaniu oględzin okaże się wadliwe pod względem materiału lub wykonania. Gwarancja nie obejmuje przypadków niewłaściwego użytkowania lub uszkodzenia mechanicznego przez nabywcę jak również w przypadku komercyjnego wykorzystania urządzenia.

Gwarancja nie obejmuje zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia w wyniku samodzielnej próby naprawy przez nabywcę lub naprawy wykonanej przez nieautoryzowany przez HaB International Ltd serwis.

Logotyp POWERbreathe i wszystkie nazwy handlowe produktów są własnością firmy HaB International Ltd. w Anglii, natomiast nazwy i logotypy IRONMAN, IRONMAN, TRIATHLON oraz logo M-DOT są zarejestrowanymi znakami towarowymi World Triathlon Corporation. Iron Girl oraz design w połączeniu z logo są własnością World Triathlon Corporation (WTC). Użyte tutaj za zgodą.


Importer/serwis w Polsce:

KLUBBEN Polska sp. z o.o.
Fordońska 30
85-085 Bydgoszcz

tel. 523456603, fax 523270633

e-mail: info@klubben.pl


W przypadku nieuzasadnionej reklamacji towar zwracany jest na koszt klienta.

Zakres praw konsumenta reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz U Nr 141, poz. 1176 z 2002 r.). W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub braków w dostawie klient zobowiązany jest odmówić odbioru przesyłki lub, po odbiorze, natychmiast skontaktować się z kurierem i zażądać protokołu uszkodzenia. Protokół stanowi podstawę do dalszych roszczeń.

Prosimy o niezwłoczny kontakt i wyjaśnienie przed odbiorem paczki naruszonej/uszkodzonej koniecznie PRZED jej przyjęciem i złożeniem podpisu na liście przewozowym.

Nie możemy odpowiadać za przesyłki ewidentnie uszkodzone w transporcie lub naruszone przez osoby trzecie, jeśli klient swym podpisem zatwierdzi ich odbiór.

UWAGA! Nasza firma nie przyjmuje zwrotów wysyłanych za pobraniem przez klienta.baner
baner